Loodgieterswerk

Onder loodgieterswerk vallen onder meer waterleidingen of riool leggen in en om huis of schuur, zelfaftappende buitenkranen, water en afvoeren in keuken en badkamers en de aanleg van waterleidingen naar een zonneboiler.

Heeft u er wel eens over nagedacht om regenwater op te vangen en/of op te pompen uit regenputten dan gebruiken voor bijvoorbeeld wc, wasmachine en buitenkranen? Installatiebedrijf Wiering kan u advies geven over de gewenste installatie en deze ook voor u aanleggen.